The Gifted 1x4

eXit Strategy

Ангийн товч танилцуулга: Рийд Стракер болон Лорна буюу “Алтан Гадас” нарыг Тусгай Харуулын Албаны өндөр нууцлалтай хорих ангид илгээх болсон талаарх ноцтой мэдээг Мутантуудын Нууц Холбоо мэдэн оройтохоос нь өмнө хариу арга хэмжээ авахаар болов. Гэвч байршил, чиглэл гээд мэдээлэл дутмаг тэд гэмт бүлэглэлийн хүмүүстэй гар нийлэхээс аргагүйд хүрлээ.


The Gifted: 1×4 | Монгол хадмал
The Gifted: 1×4 | Монгол хадмал
The Gifted: 1×4 | Монгол хадмал
Oct. 23, 2017

The Gifted season 1