Stranger Things 2x3

Chapter Three: The Pollywog

Өнгөрсөнд Хоппер хэрхэн Эллийг олж байгаа талаар зурвас харагдан өнгөрлөө. Харин өнөө цагт Жойсийн Найз залуу Боб, Виллд айдастайгаа хэрхэн тэмцэх талаар мөн өөрийнхөө айдсаа даван туулсан туршлагыг зааж өгөх болов. Нэнси, Жонатаны тусламжтай Урвуу Ертөнцийн талаарх болон засгийн газрын санхүүжилттэй нууц лабораторийн үнэн төрхийг олон нийтэд илчлэхээр чармайж эхлэв.


Stranger Things: 2×3
Oct. 27, 2017

Stranger Things season 2